Άμεση Τηλεφωνική Επικοινωνία: 6944 77 55 85 - 210 67 49 869
Άμεση Τηλεφωνική Επικοινωνία:
6944 77 55 85 - 210 67 49 869

Αποκομιδή Ερειπίων

Βιοκαθαρισμοί

Αποκομιδή σκουπιδιών, μπαζών, ερειπίων είμαστε οργανωμένοι για δύσκολες υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης.

Αποκομιδή σκουπιδιών, μπαζών, ερειπίων είμαστε οργανωμένοι για δύσκολες υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης. Δείτε παρακάτω το πριν και το μετά την αποκομιδή.