Άμεση Τηλεφωνική Επικοινωνία: 6944 77 55 85 - 210 67 49 869
Άμεση Τηλεφωνική Επικοινωνία:
6944 77 55 85 - 210 67 49 869

Επιστήμονες

Επιστήμονες


Οι επιστήμονες μας είναι:

Γεωπόνοι

Επόπτης Υγείας

Περιβαντολλόγος

Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνείου

Υγιεινολόγος

  • Χημικές εφαρμογές απεντομώσεις μυοκτονίας συνοδεύονται με πιστοποιητικό Γεωπόνου.
  • Μαζί με τη μικροβιακή απολύμανση παρέχεται πιστοποιητικό από επόπτη υγείας.
  • Υποκαπνισμοί σε φορτηγά πλοία (αμπάρια, εμπορεύματα κτλ) με άδεια και εμπειρία χημικού μηχανικού πολυτεχνείου και μελέτες Gas – Free.
  • Διαθέτουμε τον απαραίτητο και προβλεπόμενο σύγχρονο εξοπλισμό μετρήσεων, ούτως ώστε να μπορούμε να ανιχνεύσουμε με μετρήσεις χημικών ουσιών σε αέρια, στερεά ή υγρή μορφή, ή αέρια δηλητηριώδη, διαβρωτικά, ερεθιστικά, καυστικά ή άλλα επικίνδυνα χημικά προϊόντα.
  • Η εφαρμογή Gas Free, πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια, γίνεται από ειδικά εξειδικευμένο συνεργείο.
    Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από χημικό ή χημικό μηχανικό (χημικό ναυτιλίας) και έχουμε την προβλεπόμενη άδεια εφαρμογής του σε δεξαμενές αεροσκαφών,ελικοπτέρων και σε βυτιοφόρα μεταφοράς πετρελαιοειδών.